Gölge Öğretmenlik Eğitimi

 • Eğitim Adı: Gölge Öğretmenlik Eğitimi
 • Eğitim Süresi: 106 DERS SAATİ ( 90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN – 16 SAAT UYGULAMA )
 • Eğitim Türü: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA
 • Belge: RICCON ACADEMY- SAĞLIK EĞİTİM DERNEĞİ ONAYLI
 • Sınav: Onlıne

Açıklama

 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi Eğitim Programı; Tam Zamanlı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimini Sürdüren Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Okul Ortamında Akademik, Sosyal ve Özbakım Becerilerini Desteklemek Amacıyla Kolaylaştırıcı Kişilerin Yetiştirilmesi ve Bu Amaçla Bilinmesi ve Uygulanması Gereken Temel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması Konularını İçermektedir.Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi; Çocuğun Gelişim ve Eğitim Hedefleri Doğrultusunda İlerlemesine Okul Ortamında Destek Olan Bireysel Destek Uzmanlığı ve Eğitim Yardımcılığıdır.

  Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi; Çocuğun Özel Gereksinimlerini ve Bireysel Özelliklerini Göz Önünde Bulundurarak Okul Hayatında Çocuğa Eşlik eder. Eğitim Ortamında Aile, Okul ve Çocuk Üçgeninde Aracı Kişi Olur.

  Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi; Alacağı Bu Eğitimle Çocuğun Tanısı ve Öğrenme Güçlükleri Hakkında Bilgi Sahibi Olacak ve Bu Bilgileri Eğitim Ortamında Uygun Şekilde Kullanabilecektir.

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT

 • Uluslar Arası Hukuk/Mevzuat
 • Ulusal Hukuk/Mevzuat
 • Anayasa
 • Kanun
 • Yönetmelikler
 • Genelgeler

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

 • ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu)
 • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI

 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarında Görev Ve Sorumluluklar
 • Okul Yönetimi/İdari İşleyiş
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasında Paydaşların Rolü
 • Kaynaştırma/Bütünleştirmeyi Başarıya Ulaştıran Etmenler
 • Kaynaştırmanın/Bütünleştirmenin Olumlu Etkileri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Hazırlık Çalışmaları
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Sürecine Geçişin Temel İlkeleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencisiyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleri

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerde Görülen Problemli Davranışlar
 • Problem Davranışların İşlevleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) Olan Bireylerin Davranış Yönetimlerinde Kullanılan Strateji Ve Yöntemler
 • Eğitimsel Diğer Öneriler

GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYAŞTIRICI KİŞİ             

 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi
 • Gölge Öğretmenin/Kolaylaştırıcı Kişinin Avantajları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişiye Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Sınıftaki Temel Sorumlulukları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Kaynaştırma Uygulaması İçerisindeki Görev Ve Sorumlulukları
 • Davranış Yönetimi/Rehberlik /Öğretimsel Hedeflere Yönelme/Gelişme Ve Öğrenmeye İlişkin Veri Toplama/Ebeveynler, Okul İdaresi Ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

 

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNDE VAKA ANALİZLERİ

Okullarda Uygulanan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulama Örnekleri

 • 18 Yaşını Tamamlamış Olmak
 • Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
 • Öğretmenlik Formasyon Eğitimi Almış, Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olmak
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Felsefe
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri
 • Çocuk Gelişimi Lisans ve Ön Lisans Mezunu Olma
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimi Alan Öğrenciye Yasal Olarak Bakım Veren Kişi/Kişiler Olmak 

Eğitim Neticesinde;

Aile Dizimi modelini;

 • Bireysel ve Aile Danışmanlığı’ nda pratik olarak kullanabilmelerini
 • Eğitim sonunda uzmanlar, Aile Dizimi tekniğini nasıl uygulayacaklarını ve hangi materyallerle Aile Dizimi’ni gerçekleştirebileceklerini,
 • Ayrıca her bir katılımcının yaşantısal olarak kendi Aile Dizimlerini yapmalarını sağlayarak kişisel aile süreçlerinden geçmeleri ve bu şekilde farkındalık kazanmalarınıda öğretmeyi amaçlamaktadır.
 • Tam Zamanlı Kaynaştırma Bütünleştirme Uygulaması Yapan Resmi ve Özel İlkokul-Ortaokul ve Liseler
 • Özel Eğitim Sınıfları
 • Destek Eğitim Odaları
 • Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Psikolojik Danışma Merkezleri
 • Engelsiz Yaşam Merkezleri
 • Destek Ve Eğitim Merkezleri

ÖZL. EGT. UZM. K.SERDAR ATEŞ 

Sohbete başla
1
Yardımcı olabilirmiyim?
Merhaba, yardımcı olabilirmiyim?